Волинський інститут агропромислового виробництва

Волинський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України один з провідних центрів сільскогосподарської науки в області

Напрямки діяльності

  • виведення нових та удосконалення існуючих сортів с.-г. культур, порід, породних груп, типів та ліній сільскогосподарських тварин;
  • розробка систем біологізації землеробства та агромеліоративного обробітку мінеральних грунтів;
  • направлення регулювання мікроелементного складу рослинницької продукції;
  • створення та вдосконалення енергозберігаючих технологій у рослиництві;
  • створення та використання високопродуктивних сінокісно-пасовнищних травостоїв;
  • розробка прогресивних систем насінництва польових культур, прискорене розмноження насіння нових сортів с.-г. культур, сортовивчення та розробка елементів сортових агротехнолоій;
  • розробка технології виробництва яловичини та екологічно чистої свинини на основі органічного землеробства;
  • організація інформаційно-консультаційного забезпечення товаровиробників;
  • розробка економічно обгрунтованих моделей і нових організаційно-правових форм організації виробництва сільскогосподарської продукції в агроформуваннях, заснованих на різних формах власності на землю та майно.

Інституту підпорядковані 4 державних дослідних господарста, за якими закріплено 4,3 тис. га сільскогосподарських угідь, в т.ч. 3,8 тис. га ріллі, де проводиться випробування і впровадження інноваційних технологій в рослиництві і тваринництві та зосереджене виробництво високоякісного елітного насіння.