Волинський інститут агропромислового виробництва

Характеристика сортів картоплі, занесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (2008)

Скорочення термінів:

Група стиглості сортів: дР – дуже ранні; Р – ранні; Ср – средньоранні;
Ср – середньостиглі; Сп – середньопізні; П – пізні
Зона вирощування: П – Полісся, Л – Лісостеп, С – Степ